Skip links
Inhoud

Gebed

Stichting IMPACT Netwerk investeert strategisch in de geestelijke groei van Nederland. We hebben als doel om christelijke young professionals:

  • met elkaar te verbinden om hen te stimuleren in werk, relaties, kerk en samenleving te leven als navolgers van Jezus Christus.  
  • te helpen in afhankelijkheid van en overgave aan Jezus te leven en een aan Jezus gelijkvormige levensstijl te ontwikkelen zodanig dat iemans omgeving erdoor verandert.

Hiertoe ontplooien we verschillende activiteiten. Voor het slagen daarvan weten we ons 100% afhankelijk van Gods Zegen. Juist daarom vinden we onmisbaar om alle activiteiten van IMPACT Netwerk geestelijk in te bedden. Dit doen we met gebed.

Wil je deel uitmaken van ons IMPACT Netwerk-gebedsteam, of wil je bij een van onze 6-wekelijkse gebedsbijeenkomsten komen, mail dan naar:  gebed@impactnetwerk.nl

Gebed

 
This image acts as an overlay for the header-photo