Skip links
Inhoud

Organisatie

Organisatie

IMPACT Netwerk is een open netwerk van christelijke Young Professionals. Het zijn deze mensen die IMPACT Netwerk maken wat het is. Jij bent onderdeel van IMPACT Netwerk, als je op een borrel komt, als je naar een congres gaat of als je je talent inzet als vrijwilliger voor IMPACT Netwerk. Door elkaar op te zoeken worden verbindingen gelegd, daarnaast zorgen verschillende professionele events voor de nodige inspiratie en zijn er geweldige mogelijkheden om met elkaar de verdieping te zoeken in structurele groepen.

De organisatie wordt draaiende gehouden door een groeiende groep van betrokken vrijwilligers uit de doelgroep, het stafteam en het bestuur.

Bestuur

Het bestuur waakt over de uitwerking van de doelstelling en wordt gevormd door de directeuren van de oprichtende organisaties. Het bestuur vormt zo ook de brug tussen de diverse organisaties. Hierdoor kan er efficiënt worden samengewerkt en worden gezamenlijke doelen verwezenlijkt.

Stafteam

IMPACT Netwerk is sinds de oprichting van de stichting in een razend tempo gegroeid en geprofessionaliseerd. Ter ondersteuning is het stafteam in het leven geroepen. Deze groep met uiterst betrokken vrijwilligers uit de doelgroep zet zich in op verschillende gebieden en biedt onder andere direct support aan de event commissies door bijvoorbeeld financiële controle van de begroting. Daarnaast wordt vanuit het stafteam nagedacht over de borging van ervaring, het aansturen van de netwerken en worden praktische taken opgepakt.

De directeur is bijna fulltime bezig met het verwezenlijken van de doelstelling waar veel meer bij komt kijken dan je kunt bedenken. De directeur zelf houdt zich onder andere bezig met de externe contacten en het bewaken van de voortgang van alle verschillende projecten en commissies en nog vele vele andere zaken.

Daarnaast zijn er:

  • Tijdelijke teams die zich bezig houden om een IMPACT Event te organiseren
  • Vrijwilligers die de diverse netwerken coördineren
  • Vele andere taken

Wil jij ook meewerken met IMPACT Netwerk?

Mail je idee of vraag naar vrijwilligers@impactnetwerk.nl

We horen graag van jou

Geschiedenis

Oktober 1998: Tijdens een door ForumC (toen nog ICS) en IFES-Nederland georganiseerd weekend voor haar jonge achterban is, via een enquĂȘte, gevraagd in hoeverre behoefte is aan “Herkenbaar naar het evangelie van Jezus Christus te leven.” De resultaten waren positief, waarbij het idee van „ontmoeting" sterk naar voren kwam. De activiteiten zijn sindsdien sterk gegroeid tot meerdere events en netwerken.

Tussen 2004 en 2010 vormt ForumC de enige moeder van IMPACT. In december 2007 is CBMC als partner aangesloten.

In 2010 zijn deze twee organisaties samen met IFES, De Navigators en Logos een samenwerking aangegaan waarmee i.s.m. IMPACT de Stichting IMPACT Netwerk is opgericht.

Tijdens het IMPACT Congres van mei 2010 is de stichting officieel gelanceerd.

Organisatie

Wie we zijn

This image acts as an overlay for the header-photo