Skip links
Inhoud

Visie en missie

Wat willen wij bereiken?

Het is goed voor Nederland als Young Professionals in de (sleutel-)posities die ze (gaan)vervullen goed geestelijk gevormd zijn. IMPACT Netwerk verbindt sinds 1998 de 22 tot 35 jarige jonge professionals met elkaar op de thematiek van christen-zijn in werk, relaties, kerk en samenleving. Na 12 jaar is IMPACT in 2010 overgegaan in de vorm van een stichting.

Stichting IMPACT Netwerk heeft als doel om young professionals:

 • met elkaar te verbinden om hen te stimuleren in werk, relaties, kerk en samenleving te leven als navolgers van Jezus Christus
 • te helpen in afhankelijkheid van en overgave aan Jezus te leven en een aan Jezus gelijkvormige levensstijl te ontwikkelen zodanig dat iemands omgeving erdoor verandert

Juist aan deze fase van 22-35 jaar ontleent IMPACT haar bestaansrecht. Deze fase waarin oude structuren en verbanden van ouderlijk huis en studententijd vervagen of wegvallen en tegelijkertijd de maatschappij vol beroep op je doet, heb je geestelijk baat bij een verband dat je scherp houdt.

Een verband dat je inspireert en helpt God groot op je agenda te zetten, kortom je  voorziet van geestelijke vorming. Om dit in Nederland te laten leiden tot een positieve bijdrage aan mensen en hun omgeving, bieden we hiervoor 3 pilaren van activiteiten - ontmoeting, inspiratie en verdieping.

3 pilaren IMPACT Netwerk

Onze missie vullen wij in met 3 pilaren van activiteiten, van ontmoeting tot verdieping.

1. IMPACT Netwerken - ontmoeting

 • In diverse steden zijn er maandelijkse netwerkborrels, en er zijn de vakgerichte netwerken.
 • Door lokale ontmoeting ontstaat er verbinding en inspiratie en ontwikkelen zich lokale verdiepende initiatieven.

2. IMPACT Events - inspiratie

 • IMPACT organiseert diverse landelijke events met focus op inhoud: grote vragen, belangrijke vragen, persoonlijke vragen, herkenbare vragen.
 • Thema's zijn actueel en relevant; rondom de thematiek christen-zijn in werk, relaties, kerk en samenleving.
 • De landelijke events ondersteunen de lokale netwervorming en verbinding en zetten aan tot verdieping.

3. IMPACT Trajecten - verdieping

 • In kleine groepen de verdieping in.
 • Het (samen) vormen van een visie op christen-zijn in werk, relaties, kerk en samenleving: op jouw rol in Gods koninkrijk.
 • Gevormde visie omzetten in concrete acties en een levensstijl zodanig dat je omgeving erdoor verandert.
 • Coachen en gecoached worden.

Visie en missie

Waarom IMPACT Netwerk?

This image acts as an overlay for the header-photo